Szczególne przypadki VAT w handlu używanym towarem


Na platformie Merkandi można trafić na oferty z różnych grup towarowych, co często wiąże się ze specyficznym rodzajem naliczania podatku VAT.

Są to przypadki, kiedy mamy do czynienia z używanym lub odnawianym towarem. Wówczas wyróżniamy następujące procedury i rodzaje faktur:

Faktura VAT marża (VAT margin) ma zastosowanie w przypadku odsprzedaży używanych towarów, które ten sam podatnik wcześniej nabył. W takim przypadku opodatkowaniu podlega marża wynikająca z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaż liczoną od ceny netto.

Krótko mówiąc, chodzi o opodatkowanie marży wynikającej ze sprzedaży towarów używanych nabytych bez podatku. Procedura obejmuje następujące przypadki, gdy towar:

  • zakupiony od podmiotu zwolnionego z podatku VAT,
  • nabyto od osoby niebędącej podatnikiem,
  • podlega opodatkowaniu marżą,
  • zwolniony jest z podatku.

Zastosowanie procedury VAT marża jest korzystniejsze dla podatnika, gdyż wykaże on wartość podatku liczoną od marży. Oto przykład: Podatnik nabył u osoby fizycznej używane towary w wartości 5000 zł, po czym po doliczeniu marży (1500 zł) odsprzedał towar za 6500 zł. Chcąc obliczyć kwotę marży netto, dzielimy wartość marży przez 1,23 (23%). Marża 1500 / 1,23 = 1219,51. Wynik 1219,51 to wartość netto, zatem podatek od marży wynosi 280,49.

Odwrotne obciążenie (Reverse charge), nazywane też po prostu odwróconym VAT to kolejny przypadek, z jakim możemy się spotkać. Ta procedura przenosi obowiązek rozliczenia podatku na kupującego. W myśl tej procedury kupujący otrzyma od sprzedającego fakturę, gdzie w polu ze stawką VAT będzie: VAT rozlicza nabywca oraz adnotacja Odwrotne obciążenie.

Wystawienie takiej faktury jest możliwe wyłącznie, wtedy gdy nabywca i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT. Dodatkowo sprzedawca nie jest zwolniony z podatku wynikającego z wysokości obrotów poniżej 200 tysięcy zł w skali roku. Dlatego ważne dla sprzedającego jest dokładne sprawdzenie, kto jest kupującym, ponieważ to status kupującego decyduje o możliwości wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem.

Ogólne zasady dotyczące podatku VAT za dostawy towarów jasno określa polskie prawo, dotyczy to także podatku w krajach członkowskich. Dokładne informacje można znaleźć na stronie komisji europejskiej.